Chính sách đổi trả

Chính sách đổi trả

Những sản phẩm Techtax cung cấp sẽ được đổi trả đến ngày 10 của tháng sau.

Quy định đổi trả :

+ Sản phẩm còn nguyên vẹn (hợp đồng, hóa đơn, chữ ký số,...)

+ Đổi trả với lý do chính đáng do lỗi của nhà cung cấp, không chấp nhận TH không thích

Chính sách đổi trả