• Phần mềm hóa đơn điện tử  được xây dựng dựa trên Quyết định 1209/QĐ-BTC của Bộ Tài Chính, Quyết định 1445/QĐ-TCT của Tổng cục Thuế, TT68, TT119, TT123 về việc sử dụng hóa đơn điện tử.
  • Việc sử dụng phần mềm hóa đơn điện tử mang lại rất nhiều lợi ích thiết thực cho doanh nghiệp như: giảm chi phí in ấn, lưu trữ và vận chuyển hóa đơn. Hóa đơn được lập trên máy tính, ký số sau đó gửi lên cơ quan thuế để xác thực, cơ quan thuế trả về thông tin hóa đơn điện tử có mã xác thực cho doanh nghiệp. Sau khi hóa đơn được cơ quan thuế xác thực doanh nghiệp thực hiện chuyển hóa đơn điện tử đến khách hàng bằng phương tiện điện tử như: internet, email, SMS..

BẢNG GIÁ /PRICE LIST

Áp dụng 01/02/2022

Hóa đơn điện tử Softdream

 

Tên gói
Package Name
Số lượng
Quantity Invoice
Thành tiền
Price
Phí Khởi tạo
Initialization
Phí truyền nhận
Transmission fee
Tổng (KCT)
TOTAL
SD300
300
360.000
500.000
100.000
960.000
SD500
500
500.000
500.000
150.000
1.150.000
SD1.000
1000
850.000
500.000
250.000
1.600.000
SD2.000
2000
1.200.000
500.000
400.000
2.100.000
SD3.000
3000
1.800.000
Free
500.000
2.300.000
SD5.000
5000
2.500.000
Free
700.000
3.200.000
SD10.000
10,000
4.500.000
Free
1.200.000
5.700.000
SD20.000
20,000
7,050,000
Free
2,350,000
9,400,000
SD30.000
30,000
10,125,000
Free
3,375,000
13,500,000
SD50.000
50,000
19,000,000
Free
5,700,000
24,700,000
SD100.000
100.000
34,000,000
Free
9,000,000
43,000,000
SD–FULL(1 Triệu HĐ)
1,000,000
195,000,000
Free
65,000,000
260,000,000
 

 

Phần mềm không chịu thuế theo quy định.

Software Not Taxable Under Regulations

  • Doanh nghiệp sử dụng số lượng Hóa đơn trên 100.000, hoặc ngoài bảng giá xin vui lòng liên hệ Bộ Phận Kinh Doanh 0906381800 để thỏa thuận giải pháp tối ưu chi phí.
  • Thiết kế hóa đơn theo mẫu miễn phí (Khách hàng chọn mẫu có sẵn )
  • Trường hợp thiết kế theo yêu cầu, phát sinh thêm các trường không nằm trong mẫu thì tính phí 300.000 - 1.000.000.
  • Nếu Khách hàng có nhu cầu kết nối phần mềm kế toán với các phần mềm kế toán doanh nghiệp đang dùng thì  sẽ thu phí tùy theo phần mềm kế toán (Khảo sát xong sẽ báo giá)
  • Cung cấp hệ thống website tra cứu hóa đơn miễn phí cho khách hàng.

Ghi chú:

  • Thanh toán 1 lần ngay sau khi ký hợp đồng.
  • Hóa đơn thừa được chuyển sang năm tài chính tiếp theo để sử dụng.
  • Hóa đơn mua bổ sung được áp dụng theo khung giá tại thời điểm cung cấp dịch vụ.

Cần tư vấn thêm vui lòng liên hệ : 0906381800 Mr Ý

BẢNG GIÁ HÓA ĐƠN