Các phần mềm  luôn được update mới nhất hỗ trợ Doanh nghiệp kê khai


  Link phần mềm HTKK Update liên tục : Tại Đây  

PHẦN MỀM HỖ TRỢ THUẾ, BHXH, HQ PHẦN MỀM TOKEN
 Bộ cài đặt Plugin hoadondientu.gdt.gov.vn Link dự  phòng
HTKK 4.x.x mới nhất 
Esigner 1.0.9  || Link Google   ||   Esigner.Chrome.TCT  Phần mềm Notepadd++
Phần mềm Java 7up3 (Đăng ký hải quan) | Link dự phòng
Phần mềm Java mới nhất  Phần mềm ký offline XML
   Phần mềm ký offline PDF 1 | Version VINA
  Phần mềm đọc file XML mới nhất  

  Phần mềm token FPT V1,V2

  Tool gen gia hạn FPT

  Phần mềm UltraViewer 

 Driver token V1 VinaV3 Vina | V5 Vina | V6 VVina

 Tool Gen VINA Protabale   |  Tool Cấp CTS VINA

  Phần mềm TeamViewer  CCID            | OCX V5            |            OCX V6 
  Phần mềm Foxit Reader (PDF và In XML)     Fix Token NewCA V5.0
   EasyCA V1.0
    NCCA V1.0


Phần mềm Plugin ký số KHO BẠC NHÀ NƯỚC <<FIX LỖI OCSP>>

Phần mềm cấp bù thời hạn chứng thư số Viettel-CA Pro

Chrome 80 64bit dùng cho Cổng thanh toán hải quan

Chrome 80 32bit dùng cho Cổng thanh toán hải quan

 
PHẦN MỀM HÓA ĐƠN ĐIÊN TỬ  

Phầm mềm ký số Easyinvoice Mới || Easy ký số

Tiện ích ký số Easyinvoice

Phần mềm in hàng loạt hoá đơn EASYINVOICE

Viettel-CA Tool v1.0

Phần mềm mở khóa USB token

 

Fix giấy chứng nhận VINA

chrome://flags/#block-insecure-private-network-requests

 

 

 

 


 

DOWNLOAD