Chính sách bảo hành

Chính sách bảo hành

Chữ ký số khi nhà cung cấp phát hành tấc cả sẽ được bảo hành 01 Năm từ khai ký kết hợp đồng

Tuy nhiên Techtax sẽ hỗ trợ Anh/Chị bảo hành trọn đời đối với nhà cung cấp sau 

+ FPT-CA + Viettel-CA + NEW-CA

Mọi thắc mắc Anh/Chị liên hệ hotline : 0906381800

Chính sách bảo hành