Các phần mềm  luôn được update mới nhất hỗ trợ Doanh nghiệp kê khai


  Link phần mềm HTKK Update liên tục : Tại Đây  

PHẦN MỀM HỖ TRỢ THUẾ, BHXH, HQ PHẦN MỀM TOKEN
Phần mềm iHTKK 3.8.7     Phần mềm giải nén Winrar
HTKK 4.x.x mới nhất     Phần mềm PDF Convert  to.....
Esigner 1.0.8  || Link Google   ||   Esigner.Chrome.TCT  Phần mềm Notepadd++
Phần mềm Java 7up3 (Đăng ký hải quan)
Phần mềm Java mới nhất  Phần mềm ký offline XML
Phần mềm Java 6up21  Phần mềm ký offline PDF 1 | Version VINA
  Phần mềm đọc file XML mới nhất     Phần mềm token FPT V1,V2
  Phần mềm UltraViewer   Driver token V1 VinaV3 Vina | V5 Vina | V6 VVina
  Phần mềm TeamViewer  CCID | OCX V5 | OCX V6 RemoveCertSmartSign
  Phần mềm Foxit Reader (PDF và In XML)     Fix Token NewCA
   EasyCA V1.0
    NCCA V1.0


Phần mềm Plugin ký số KHO BẠC NHÀ NƯỚC <<FIX LỖI OCSP>>

Phần mềm cấp bù thời hạn chứng thư số Viettel-CA Pro

 
PHẦN MỀM HÓA ĐƠN ĐIÊN TỬ  
 

Viettel-CA Tool v1.0

Phần mềm mở khóa USB token

 Phần mềm hỗ trợ ký Hóa đơn điện tử

 Công Cụ Ký Hóa đơn

Phầm mềm ký số Easyinvoice

Tiện ích ký số Easyinvoice

Phần mềm in hàng loạt hoá đơn EASYINVOICE

 Fix lỗi ký hóa đơn điện tử Viettak

chrome://flags/#allow-insecure-localhost
https://127.0.0.1:14404/getSession

Fix giấy chứng nhận VINA

chrome://flags/#block-insecure-private-network-requests


 

DOWNLOAD