TÍNH NĂNG NỔI BẬT KHI SỬ DỤNG HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

Ngoài tối ưu được Chi phí và thời gian, Hóa đơn điện tử có các tính năng sau :

 

 

Mẫu hóa đơn điện tử theo yêu cầu của khách hàng,

Logo, hình nền, và bố cục nội dung trình bày hóa đơn.

 

 

Rất dễ sử dụng, cho phép xuất hóa đơn GTGT cho nhiều loại hình kinh doanh, dịch vụ hàng hóa..

Sử dụng chứng thư số (PKI Token) có sẵn của doanh nghiệp, Tốc độ ký nhanh, chuẩn XML tổng cục thuế.

Chức năng Import thông tin xuất hóa đơn từ file Excel, xuất file CSV nhanh chóng.

Nhanh chóng phát hành hóa đơn đã ký thông qua gửi thông tin hóa đơn, có file đính kèm (XML, và Html)

Có thể xuất từng hóa đơn hoặc xuất cùng lúc nhiều hóa đơn.

 

Giao diện thân thiện, dễ dàng sử dụng, lập hóa đơn nhanh chóng. Gợi ý sản phẩm từ hóa đơn trước đó.

 

TÍNH NĂNG