Câu hỏi

[Lỗi KBHXH] - Old format or invalid type library. (Exception from HRESULT: 0x80028018 (TYPE_E_INVDATAREAD))

Trả lời

Thông thường, lỗi "Old format or invalid type library. (Exception from HRESULT: 0x80028018 (TYPE_E_INVDATAREAD))" thường xảy ra khi làm hồ sơ gia hạn thẻ BHYT.

Để khắc phục lỗi này, Anh/Chị làm theo hướng dẫn sau :

Bước 1 : Anh/chị vào Control Panel / chọn mục Region

[Lỗi KBHXH] - Old format or invalid type library. (Exception from HRESULT: 0x80028018